Om fanzinen

I sol og snø og regnevær…

Syns du det er for få sider på internett som omhandler vårt kjære Godset? Da har du nå en ny mulighet. Dette er en uoffisiell webfanzine for supportere med et varmt hjerte for Strømsgodset IF. Denne siden er ikke ment som en erstatning for Godset og GodsetUnionens egne offisielle sider, men som et supplement til disse.

Disclaimer

Blå Armé Online Fanzine er en 100% uoffisiell «underground» website. Siden har ingen direkte tilknytning til verken Strømsgodset eller Godsetunionen. Websiden er av ikke-komersiell art og er drevet på idealistisk grunnlag. Blå Armé Online Fanzine blir derfor forsøkt holdt så reklamefri som over hodet mulig.

Blå Armé tar ikke ansvar for mulige feil som kan ha sneket seg inn i informasjonen på siden. Dersom du skulle oppdage feil og mangler ved siden eller har gode tips til Blå Armé, settes det pris på om du tar kontakt på mail til blaa.arme[at]gmail.com.

Artiklene

Vi legger hovedvekt på å produsere historiske og aktuelle artikler om fotball og tribunekultur. Nyheter og tradisjonelle kampreferater lar vi nettavisene og klubbenes hjemmesider ta seg av. Vi vil forsøke å finne vinklinger som gjenspeiler meninger og temaer som opptar mangfoldet på tribunene i norsk fotball og spesielt på de arenaer hvor Strømsgodset IF spiller.

Ønsker du å hjelpe oss med dette sender du oss en e-post. Alle artikler står for artikkelforfatters egen regning. Blå Armé tar ikke ansvar for eventuelle feil og unyansert innhold i artiklene, men vi vil selvsagt imøtekomme henvendelser om å rette feil som påpekes.

Billedmateriale benyttet på denne websiden

Deler av billedmaterialet som er brukt som illustrasjoner på denne uoffisielle websiden kan være hentet fra diverse aviser og nettsteder. Dersom dette er tilfelle vil kildeanvisning være angitt under hver enkelt illustrasjon.

Overskridelse av opphavsrett er på ingen måte formålet med denne siden. Mener du å inneha rettighetene til materiale på denne siden og ønsker dette fjernet – send en e-mail til blaa.arme[at]gmail.com. og bildene vil bli fjernet.

Sosiale medier

Du kan også følge Strømsgodset via Blå Armé på Facebook og på Twitter. Her vil vi publisere lenker til aktuelle artikler.

Kontaktinformasjon

blaa.arme[at]gmail.com.