Pressemelding fra Henrik Pedersen

Tidligere Strømsgodset-trener Henrik Pedersen har i dag mottatt beslutning fra NFFs påtalenemnd, som ikke reiser påtale etter anmeldelsen fra klubben om påstander om bruk av uakseptable ord og uttrykk.

Strømsgodset Toppfotball valgte 28. april å oversende saken til Norges Fotballforbund for vurdering av grunnlaget for å påtale saken til NFFs doms- og sanksjonsutvalg. I dag har en enstemmig påtalenemnd konkludert med at det ikke er grunnlag for å reise påtale.

Foto: Wikipedia

-Jeg er glad og lettet over at denne prosessen nå er over, og svært fornøyd med at jeg nå – helt og fullt – kan fokusere på fotballen og trenergjerningen igjen. Det har vært noen meget belastende måneder for hele familien, og vi er svært glade for at vi nå kan legge denne saken bak oss, sier Henrik Pedersen.

-Vi har gjennom prosessen opplevd mye støtte og varme fra mange i fotballfamilien, fra naboer, fans og spillere som er glade i Strømsgodset – en støtte vi er enormt takknemlige for. Nå legger vi denne saken bak oss, og ser frem til å åpne et nytt kapittel. Hvor neste stoppested blir, er per i dag uvisst. Men jeg er allerede oppe på hesten igjen, og vil trene en klubb raskest mulig, sier Pedersen. 

-Selv om jeg fra første dag disse beskyldningene ble rettet mot meg har vært 100 prosent trygg på mine holdninger og verdier, har det vært en tøff påkjenning å leve med disse beskyldningene. Jeg har alltid stått klippefast på nulltoleranse for enhver form for fordommer eller diskriminering av hudfarge, etnisitet, kjønn, legning eller religiøs overbevisning, sier Henrik Pedersen. 

Henrik Pedersens advokat, Erik Flågan i Stray Vyrje Advokatfirma, er ikke overrasket over påtalenemndas konklusjon.

-Avgjørelsen er korrekt. Det ble ble fremmet påstander om ytringer i strid med idrettens regelverk, og som var trukket ut av sin rette kontekst. Vi er fornøyde med at påtalenemnda støtter våre vurderinger og konklusjoner om at det ikke var grunnlag for å reise påtale, sier Erik Flågan.