Styreleder og daglig leder går av

PRESSEMELDING FRA STRØMSGODSET TOPPFOTBALL

Ivar Strømsjordet har i dag orientert styret i Strømsgodset Toppfotball om at han trekker seg som styreleder med umiddelbar virkning. I tillegg har daglig leder Dag Lindseth Andersen blitt enig med styret i Strømsgodset Toppfotball om å avslutte sitt arbeidsforhold med klubben fra 1. juni 2021. Dag vil frem til sin siste arbeidsdag ivareta daglig leders arbeidsoppgaver, melder styret i Strømsgodset Toppfotball søndag ettermiddag.

Både daglig leder og styreleder mener at det er best for alle parter å tre til side for at nye krefter kan komme inn for å løfte Strømsgodset tilbake til der klubben ønsker å være. 

Styret vil umiddelbart igangsette prosessen med å få på plass en permanent løsning for daglig leder.

Varslingssaken er fortsatt under prosess, men vil bli avklart så raskt styret har fått grunnlaget for å behandle saken. Det forventer vi skjer i løpet av neste uke.

Når det gjelder ansettelse av ny trener og sportslig leder vil også dette være en viktig oppgave – men vi er fornøyde med den midlertidige løsningen slik at styret nå i første omgang ønsker å prioritere og få igangsatt prosessen med å ansette ny daglig leder. 

Elisabeth Lohk, nestleder i styret, vil fungere som midlertidig styreleder inntil ekstraordinært årsmøte er avholdt for å få på plass et fulltallig styre, samt ny styreleder.

Styret ønsker å være tydelig på at vi erkjenner at klubben står i en vanskelig og utfordrende situasjon etter de siste ukers hendelser, men at vi nå ser fremover. Styret vil ta seg nødvendig tid til å gjøre en grundig og god jobb for at både det sportslige og administrative fungerer til det beste for klubben.

Drammen, 25. april 2021

Styret i Strømsgodset Toppfotball,
Elisabeth Lohk , fungerende styreleder 

Pressemelding fra Ivar Strømsjordet
Pressemelding fra Dag Lindseth Andersen