Avtalen med DP termineres

Det er i dag inngått en termineringsavtale mellom Drammenspatriotene AS og Strømsgodset Toppfotball som innebærer at Strømsgodset Toppfotball overtar driften og ansvaret for klubben allerede fra i morgen 1. april, sier styreleder i Strømsgodset Fotball AS, Finn Egil Holm i en pressemelding i dag.

Termineringsavtalen erstatter i sin helhet den ordinære Samarbeidsavtalen fra 2006 hvor det blant annet het: «Dersom avtaleperioden utløper uten at avtalen forlenges, skal det økonomiske oppgjøret mellom partene være som følger: Fremtidige inntekter ved salg og utleie av spillere som hadde kontrakt ved avtalens opphør skal deles 50/50 mellom Klubben og Selskapet.»

Partene er innforstått med at ovennevnte bestemmelse kan vanskeliggjøre gjennomføringen av den foreslåtte nye investeringsmodellen som skal etableres rundt Strømsgodset Toppfotball.

På denne bakgrunn er partene derfor enige om at Strømsgodset Toppfotball skal betale et fastsatt beløp på inntil 10 millioner kroner som et Termineringsvederlag til Drammenspatriotene.

Beløpet skal nedbetales gjennom fordeling av Strømsgodset Toppfotballs inntekter generert fra spillerlogistikk, og vil ikke ha noen effekt på innbetalte sponsorinntekter eller tilskudd fra et eventuelt spillerlogistikkselskap. Beløpet skal nedbetales over en lengre periode, og vil følgelig heller ikke få noen konsekvenser for Strømsgodset Toppfotballs likviditet på kort sikt.

Styreleder i Strømsgodset Toppfotball, Ivar Strømsjordet, er fornøyd med avtalen som nå er inngått.

– Avtalen innebærer at det er skapt et godt grunnlag for at Godset fortsatt skal kunne satse i Eliteserien. Avtalen innebærer også at vi nå kan ha fullt trykk på arbeidet med å få på plass ny organisasjonsstruktur. Jeg vil takke Drammenspatriotene for konstruktivt samarbeid i forbindelse med utarbeidelsen av denne termineringsavtalen, sier han.

– Selv om redningsaksjonen i Godset ble mer krevende, mer langvarig og langt dyrere enn vi opprinnelig regnet med da vi gikk inn i 2005, så har vi samtidig hatt gleden av å få være med på store fotballopplevelser og en merkevare- og omdømmereise for klubben, byen og regionen. Når vi nå er enig om å avslutte samarbeidet vil vi ønske klubben all mulig hell og lykke for fremtiden.

– Vi heier fortsatt på Godset og alle som viser klubben ekte kjærlighet, uttaler Drammenspatriotene

Partene er enige om at det ikke vil bli gitt ytterligere kommentarer om prosess og avtaledetaljer utover det som fremkommer i denne pressemeldingen.

Kilde: Godset.no