Usikker fremtid

Klubbens eksistens står på spill og fremtiden er usikker. Etter kveldens forhandlingsmøte mellom Drammenspatriotene AS og Strømsgodset Toppfotball er det klart at nåværende avtale mellom partene vil vare ut 2020, skriver Godset.no på sine hjemmesider.

Det var på forhånd knyttet store forventninger til møtet, hvor det nye styret i klubben skulle forsøke å lande ny organisasjonsmodell gjennom forhandlinger med den nåværende investorgruppen kalt Drammenspatriotene, bestående av flere lokale investorer (blant annet Atle Kittelsen, Lars og Thor Nilsen, Helling-familien og Arentz-familien).

Målet var en terminering av samarbeidsavtalen som ble inngått i 2006, og i sin tid reddet klubben fra konkurs. Man håpet å kunne vedta dette på et ekstraordinært årsmøte i slutten av mars, men nå har man fortsatt til gode å finne en ny løsning.

– Avstanden mellom partene var rett og slett for stor. Derfor var det heller ingen grunn til å fortsette forhandlingene, uttaler styreleder i Strømsgodset Fotball AS, Finn Egil Holm.

Avtalene mellom Strømsgodset og Drammenspatriotene gjør at eierne har rett på halvparten av alle inntektene fra spillersalg av alle spillerne som er i Godset-troppen når avtalen utløper ved utgangen av 2020.